30.09.2021

Šta je oralno zdravlje?

Pre nego izložim definiciju oralnog zdravlja, da zabeležim jedan istinit događaj.
Ovako je bilo:

Profesor:

„ Kažite mi definiciju artikulatora.“
(inače artikulator je sprava koja imitira gornju i donju vilicu, mehanički kao zglobnu vezu i služi da se gipsani modeli vilica stave u nju, tako se vide kretnje donje vilice kod pacijenata čiji su otisci uzeti itd.)

Studentkinja krene sa izlaganjem definicije, od čega početak i kraj iste su kao u knjizi, a sredina je oblikovana njenim rečima, i najvažnije i ta sredina je bila tačna.
Ali, nije definicija! A, i to nije bio fakultet pravnih nauka :)

Uz sve to onako mlada, na opsaku profesora da to nije tačna definicija kaže mu:

„Dajte mi artikulator, koji god želite model, rastaviću ga i sastaviti pred vama!“

I naravno, udari mu na sujetu.

Tako se između ostalog dolazi do sledećeg roka. Tako je jedno vreme na Stomatološkom fakultetu u Beogradu kružila ova priča kako se pada na ispitu zbog definicije. Sledeći rok svi su je znali...

Studentkinja sam ja!

I danas ne odstupam od stava da definicija jeste potrebna, ali da ne može obuhvatiti sve što u praksi se odnosi na pojavu, spravu i drugo.

E, sad da vidimo kako Svetska Stomatološka Federacija definiše oralno zdravlje:

„Oralno zdravlje je višestruko i višeznačajno, uključuje sposobnost govora, osmeha, mirisa, ukusa, dodirivanja, žvakanja, gutanja i prenošenja niza emocija kroz izraze lica bez boli, nelagodnosti i bolesti kraniofacijalnog kompleksa.“

Koristi vam? Delimično zar, ne?
Koristi naravno najviše mojim kolegama i koleginicama doktorima dentalne i opšte medicine u slučajevima stručnih predavanja, na primer.

Ajmo, sad jednostavno šta je oralno zdravlje?

Da u ustima ne boli, ni zubi ni „meso“ odnosno sluzokoža, gingiva i sve što je mekotkivno. Da ne pecka, da nema lošeg zadaha, krvarenja, da je pljuvačke taman koliko treba, ni malo ni previše. Zubi da su ili prirodni ili veštački (krunice, mostovi, implant i krunica) i kao takvi u dobrom stanju. Da proteze koje se vade ne stvaraju probleme crvenila i bola, ili nekih infekcija.

Jasno je da je sve to šarenoliko od osobe do osobe, stoga u praksi možemo reći da postoje gradacije ocene dobrog oralnog zdravlja. Još kad se uzme u obzir i onaj estetski deo zubnog niza koji se vodi i subjektivnim osećajem pacijenta definicija je sve složenija.

Ipak, ispred svih jednačina i opisa kada se stavi funkcija zuba i usta, jednostavno je. Funkcija je majka svih dobrih odluka po pitanju oralnog zdravlja. Zato je važno da je negujemo.

Oralno zdravlje održavamo kroz dobru oralnu higijenu i dobre navike u ishrani, plus stomatološki pregledi.
Motivaciju za održavanje dobrog oralnog zdravlja jesu upravo i tekstovi kao ovaj. Motivacija može biti i osmeh zdrav i lep neke osobe. Motivacija je i opšte zdravlje osobe.

E, sad ima jedna čudna pojava i za ceo svet je vezana.
Oralno zdravlje i dalje teži da se pozicionira kao deo opšteg zdravlja. Ono to i jeste, ali se često previdi. Ako uzmemo da je zub deo tela koji ima svoju funkciju i estetiku, i da ga tako doživljavamo onda bi se i oralno zdravlje spojilo sa opštim.
Ta spona postoji, pokazaću na primeru koji je dramatičan, ali je i praktičan.
Prilikom operacija na srcu ili njegovim krvnim sudovima situacija u ustima pacijenta mora da bude sanirana ili po onoj definiciji oralnog zdravlja baš zdrava. Pa, se na žalost dešava jedan radikalan pristup da se pojedini zubi sa neizvesnom prognozom lečenja moraju izvaditi. Znači to može biti jedan , dva ili više zuba...
Zašto ovakav pristup, skoro nehuman, a medicinski opravdan?
Zato što one bakterije iz „pokvarenog“ zuba ili iz parodontološkog džepa mogu izazvati niz problema posle operacije srca. Primer jeste strašan, ali je i stvaran. Postoje osobe koje su kroz ovo prošle.

Zato je važno da imamo svest da je oralno zdravlje deo opšteg zdravlja.
Da postoji veza i sve više se bave naučnici istom, između bakterija u ustima i Alchajmerove bolesti, bolesti pluća, zglobova i drugih.

Oralno i opšte zdravlje putuju istim putem, on je dvosmeran. Rampu određujemo mi u svojoj glavi i navikama.

A, kroz uvide o ovoj vezi zdravlja oralnog i opšteg možemo se držati kursa da malim svakodnevnim postupcima od redovnog pranja do izbora zdrave užine smo bliži boljoj vitalnosti.

Ivana Mavrak