04.08.2020

Mikrosvet u stomatologiji

U sklopu stomatološkog mikrosveta je endodontska terapija. Da se malo upoznamo sa tom svakodnevnicom kroz ovaj kratak tekst.

Enodoncija je nauka koja proučava sastav pulpe i dentina (zubnih tkiva), uzroke njihovog oboljevanja i način lečenja.
To je nauka koja se odigrava na jako malom prostoru, onolikom koliki je zub, a zahteva i spretnost ruke, teorijsko znanje, ali i dobar alat i strpljenje, da ne kažem inat za uspešan rezultat.
U praksi ovo znači da kada usled karijesa ili povrede zuba dođe do oštećenja nerva i krvnih sudova tog zuba na snagu stupa endodontska terapija. Najprostije rečeno stupa tzv. „vađenje živca“, lečenje sa svim onim iglicama, više poseta, neprijatni „zubarski“ lekovi u ustima/zubu, terapija koju ponekad pacijenti nazivaju „DOKLE VIŠE?“.

Endodoncija je specijalistička grana stomatologije i vrlo je kompleksna.

Ima za cilj očuvanje zuba u ustima pacijenta do duboke starosti ili koliko god je moguće duže da odložimo vađenje zuba.
A, čuva i iskorišćava koren zuba, da se na njega nadoveže nadogradnja odnosno krunica koja menja onu prirodnu. Pri tom je koren jako važan jer on i dalje ima odrđene receptore kojima vi osećate na primer,određen pritisak prilikom žvakanja. Sve je to bitno za zdravlje kostiju vilica i usta.

ŠTA SVE MOŽETE OČEKIVATI PRILIKOM ENDODONTSKOG LEČENJA?

  • Da ćete više puta snimati zub radiografski.
  • Da će stomatolog često nešto meriti, stavljati lekove u zub, ispirati.
  • Može se desiti i u toku lečenja da oteknete u regiji tog zuba, u slučaju upornih infekcija.
  • Ponekad je potrebno konsultovati i oralnog hirurga ukoliko je zapaljenje veliko i proširilo se na kost iznad i oko korena zuba.

Motivacija pacijenta je važna u toku lečenja, a važan je i imunitet.
Ako bi trebala ukratko objasniti endodonciju, bilo bi ovako:

  • Ukloni obolelo tkivo (živac i krvni sudovi).
  • Očisti od bakterija i oblikuj unutrašnjost zuba.
  • Zatim napuni i to što preciznije.
  • Slikaj radiografski odmah i prati na 6, 12 , 24 meseca. I duže.

Zahteva rad po principu “ tri put meri, jednom seci” i na neki način je barikada koja ako je dobro postavljena odnosno ukoliko je zub i njegov koren uspešno lečen, ta barikada će još dugo štiti zub od vađenja, produžiće mu život.

Endodontska terapija se odvija u malom, nepristupačnom prostoru pomoću raznih iglica, lekova i stomatoloških materijala.

Zato se danas ova vrsta lečenja ubraja u mikrohirurške zahvate.
U svetu, a i mi smo deo istog, i imamo stomatologe koji se na neki način svojim radom i uspesima u oblasti endodoncije ubrajaju u mikrohirurge.

U šali kažem da sam na fakultetu učila i između ostalog da ljudima vadim živce :)
Ali, ove iz zuba.
Čuvajte sve svoje živce!

Ivana Mavrak