30.06.2020

Ležeći policajac

Stojim.
Gledam kroz prozor.
U kraju u kom živim „niče“ ležeći policajac.
I pomislim...Opet simptomatska terapija.
I takva rešenja.
A, šta to znači?
Kad se leči bolest, najbolje lečenje je uzročno. Pronađemo uzrok, odnosno šta je dovelo do bolesti (ako je moguće, naravno) i trudimo se da ga terapijom eliminišemo, da delujemo na njega.
Kad uklonimo uzrok bolesti, izlečenje je sasvim moguće.
A, šta je simptomatsko lečenje?
Ovim načinom lečenja najčešće krećemo, čak to i sami radite često. Možda toga niste svesni :)
Kako?
Na primer: kada imate povišenu temperaturu, uzmete lek/antipiretik/ i pomognete sebi, ali na par sati. Zatim se temperatura vrati. Ili u slučaju glavobolje kad uzmete lek/analgetik/ prođe bol.
Međutim, ako i temperatura i bol traju, odete kod doktora i on traži uzrok vaših tegoba. Da nam simptomatska terapija koristi znamo to i primenjujemo svakodnevno. Ali, posle određenog vremena treba tragati dalje, sve do uzroka.
Tako je moj zadatak, da tražim zašto zubi oboljevaju kod svakog ponaosob? Pregledom i razgovorom.
Šta radite ispravno, a šta pogrešno? Da li postoje bolesti koje mogu dovesti do promena i u ustima?
Sad se vidi koliko je važna komunikacija. I iskrenost. Ili tačne informacije.
Inače, vratiću se na onog ležećeg policajca sa početka priče :)
Ta komunikacija bitna je i kod pregleda i konsultacija kad se radi i o mezoterapiji ili drugom tretmanu vezanom za estetsku medicinu, možda je tu i najvredniji posebno kada prvi put se odlučite za tretman.
Jer, tretmani mezoterapije na primer apsolutno ne moraju da se nađu u vašem životu. Ali, poželjni su ukoliko se želi zadržati jedrina lica, nekih pet godina unazad. Jer, to je realna priča :)
Tu je važno razumeti vaše potrebe, životi stil, zdravstveno stanje i u skladu sa tim predložiti tretman.
E, sad onaj policajac!
I šta se tu simptomatski leči?
To je pokušaj lečenja saobraćajne nekulture.
Ali, uzrok koji dovodi do ove nekulture/bolesti je već punoletno lice. Znači trebalo bi isto prevaspitati.
Da li je moguće?
Ležeći policajac služi da vozači automobila uspore npr. pred pešačkim prelazom, i gle opet analogije sa starenjem:
Starimo, ali i dalje živimo.
Želimo da usporimo procese starenja.
Želimo opuštenost, ali ne na licu i telu :) već mentalno, u glavi.
Inspiracija je tu, kroz pogled na prozoru.
Ivana Mavrak